CA KHÚC: CHIỀU BUỒN

• 30.08.2015 • Gửi bình luận

CA KHÚC: VỀ THĂM QUÊ MẸ VŨ QUANG

• 04.06.2015 • Gửi bình luận

UYÊN DI HÁT “XA QUÊ NGHE TIẾNG MẸ”

• 14.02.2015 • 1 bình luận

PHIM TÁC PHẨM MỚI: TRƯỜNG SA LÀNG TA

• 28.03.2014 • 2 bình luận

QUÀ SINH NHẬT – Thơ: NGUYỄN TRỌNG TẠO, Nhạc: QUỐC ĐÔNG

• 28.03.2014 • Gửi bình luận

PHIÊU DIÊU – Thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO, Nhạc: PHÚ QUANG

• 28.03.2014 • 1 bình luận

PHONG CÁCH ĐÀN ÔNG : TRÒ CHUYỆN CÙNG NGUYỄN TRỌNG TẠO (2)

• 28.03.2014 • Gửi bình luận

PHONG CÁCH ĐÀN ÔNG : TRÒ CHUYỆN CÙNG NGUYỄN TRỌNG TẠO (1)

• 28.03.2014 • Gửi bình luận

PHIM TÁC PHẨM MỚI: KHÚC HÁT SÔNG QUÊ

• 28.03.2014 • Gửi bình luận

TV HÀ NỘI: NHẠC SĨ NGUYỄN TRỌNG TẠO

• 28.03.2014 • Gửi bình luận